تفاوت چینی زرین درجه یک و درجه عالی
تفاوت چینی زرین درجه یک و درجه عالی

تفاوت چینی زرین درجه یک و درجه عالی

 

تفاوت چینی زرین درجه یک و درجه عالی را کارشناسان سلنزی در این مقاله خدمت شما توضیح میدهند لطفا با دقت مطالعه بفرمایید.

ما بعنوان کارشناسان فروشگاه سلنزی، در این مقاله بطور مفصل به تمام تفاوت های ظروف چینی زرین درجه عالی و درجه یک خواهیم پرداخت.

اگر شما هم به دنبال خرید سرویس غذاخوری چینی زرین هستید و تفاوت درجه عالی و درجه یک را میخواهید بدانید حتما با ما همراه باشید.

شرکت چینی زرین ایران انواع محصولات و سرویس های شش نفره و سرویس های دوازده نفره خود را در دو نوع کیفیت درجه عالی و درجه یک عرضه بازار کرده است.

 

تفاوت کیفیت چینی زرین درجه عالی و درجه یک

کلیه محصولات چینی زرین اعم از درجه عالی و درجه یک از لحاظ نوع مواد اولیه مصرفی و از کیفیت و فرآیند تولید کاملا یکسان هستند.

 

محصولات چینی زرین درجه عالی

در مورد محصولات چینی زرین درجه عالی سختگیری و کنترل کیفی فوق العاده ای فراتر از الزامات پیش بینی شده

و در استاندارد ملی ۱۱۶۴ ظروف چینی صورت میگیرد تا محصول از هر لحاظ بی نقض باشد

برای ظروف درجه عالی ناظران بیشتری در ظروف چینی نظارت دارند
هیچ نقطه و یا خطی در سرویس نباشد و از همه جهت سالم باشد.

ما برای آن دسته از کسانی که نسبت به سرویس غذاخوری حساسیت بیشتری دارند سرویس های درجه عالی را پیشنهاد میکنیم که کاملا از هر لحاظ بی نقض باشد.

 

محصولات چینی زرین درجه یک

در سرویس های چینی زرین درجه یک ممکن است بعضا قطعاتی
وجود داشته باشد که دارای عیوب بسیار کوچک و قابل اغماض باشند

که در اغلب موارد برای افراد غیر متخصص قابل تشخیص نیست.

برای مثال احتمال دارد در یک سرویس درجه یک،یک نقطه خیلی ریز داخل یک عدد بشقاب باشد که خیلی مشخص نباشد.

در عوض سرویس های درجه یک از قیمت مناسب تری برخوردارند.

 

همچنین در سرویس های غذاخوری چینی زرین درجه عالی و درجه یک هر

دو قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و ماکروفر می باشند چون کاملا از لحاظ کیفیت یکی هستند.

 

در ادامه بخش برای درک ظاهری تفاوت چینی زرین درجه یک و درجه عالی لطفا با ما همراه باشید.

با احترام به حقوق مصرف کنندگان جهت اطلاع کامل مشخصات از محصولات خریداری شده

درجه کیفی محصول بر روی برچسب اطلاعات نصب شده در وجوه کناری کارتن آن مشخص شده است.

محصولات درجه عالی با برچسب سبز رنگ و عبارت درجه عالی و محصولات درجه یک
با برچسب سفید رنگ و عبارت درجه یک در یک وجه کارتن مشخص شده است.

همچنین چاپ مشخصات پشت ظروف چینی زرین درجه عالی به
رنگ مشکی و چاپ مشخصات پشت ظروف درجه یک به رنگ سبز می باشد.

 

این مقاله تکمیل خواهد شد