جزئیات تماس با سلنزی

راههای ارتباط به صورت غیر حضوری

تلفن :  ۶۱۰ ۳۰۰ ۹۱ ۰۲۱       ۴۷۹۲ ۷۰ ۵۵ ۰۲۱              آدرس ایمیل:   info@selenzi.com
مراجعه حضوری
کالایی برای نمایش و تحویل به مشتری در دفتر شرکت نداریم
تهران تهران بخش مرکزی ، شهر تهران، چهار راه بعثت ، بزرگراه بعثت ، خیابان شهید عباس صابونیان ، پلاک 73 ، مجتمع تجاری واداری میلاد ، طبقه همکف ، واحد غربی
کد پستی   ۱۱۸۷۸۱۷۴۱۷