جزئیات تماس با سلنزی

راههای ارتباط به صورت غیر حضوری

تلفن :  ۶۱۰ ۳۰۰ ۹۱ ۰۲۱        فکس : ۰۲۱۴۳۸۵۱۴۱۰      آدرس ایمیل:   info@selenzi.com
مراجعه حضوری
بخش مرکزی ، شهر تهران، چهار راه بعثت ، بزرگراه بعثت ، خیابان شهید عباس صابونیان ، پلاک ۷۳، مجتمع تجاری واداری میلاد ، طبقه همکف ، واحد غربی
کد پستی   ۱۱۸۷۸۱۷۴۱۷