قدردانی از شما

با سلام
{first_name} عزیز! زمانی که شخصی یا عزیزی برای سلنزی وقت گرانبهایش را می گذارد تا با حضور خود در سلنزی چیزی به محتویات و تجربه بازدید کنندگان سلنزی بیفزاید یا آنکه کاری را با دقت و حوصله در سلنزی انجام دهد، رفتار درست و پسندیده آن است که بخاطر زحمت، وقت و کاری که در سلنزی انجام داده است خیلی مؤدبانه از او تشکر کنیم. هر چند که او نیاز به تشکر ما نداشته باشد و برای پیشرفت و درآمد خود این کار را انجام دهد، اما تشکر و قدردانی کوچک ما می تواند قلبش را شادمان کند.
امید است حضور شما و کاربران فعال در سلنزی بخصوص زیرمجموعه های شما که در سلنزی جزعی از خانواده سلنزی شما به حساب می آیند همراه با برکت خداوند مهربان باشد تا بتوانیم همانقدر که شما به این مجموعه وفاداری میکنید ما نیز با قدردانی کوچک از شما، برای شما وفاداری خود را از راه های مادی و معنوی به انجام رسانده باشیم.

محمد مهدی دهقان