شرایط برداشت از کیف پول

{first_name} عزیز! برای برداشت وجه از کیف پول تکمیل بودن مشخصات پروفایل ضروری می باشد، در صورتی که مشخصات شما تکمیل نباشد درخواست برداشت وجه تائید نخواهد شد. برای تکمیل پروفایل خود از منو و بخش مشخصات اقدام کنید.