سلنزی لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
سرویس آرکوفام ۶ نفره گرد طرح رادین 320000 320000
سرویس ۶ نفره گرد آرکوفام طرح گلبرگ 320000 320000
سرویس غذاخوری چینی زرین ۶ نفره شهرزاد رومینا طلایی درجه یک 675000 634500
سرویس غذاخوری چینی زرین ۱۲ نفره شهرزاد رومینا طلایی درجه یک 1910000 1795400
سرویس چینی زرین ۶ نفره کواترو ریوا طلایی درجه یک 585000 549900
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کواترو ریوا طلایی درجه عالی 1950000 1833000
سرویس غذاخوری چینی زرین مهرگان پلاتینی ۱۲ نفره درجه یک 1450000 1363000
سرویس غذاخوری چینی زرین مهرگان پلاتینی ۶ نفره درجه یک 525000 493500
چینی زرین ۶ نفره پینک رز مینیاتوری یک 337000 316800
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره هدیه طلایی درجه یک 1580000 1485200
سرویس چینی زرین ۶ نفره وگاس اوریت کواترو درجه یک 307000 288508
سرویس چینی زرین ۶ نفره اسپاتی سبز درجه یک 337000 316800
چینی زرین ۶ نفره رویال پلاتینی شهرزاد درجه یک 845000 845000
چینی زرین ۱۲ نفره رویال پلاتینی شهرزاد درجه یک 2640000 2640000
چینی زرین ۶ نفره نارسیس طلایی نئوکلاسیک درجه یک 495000 495000
چینی زرین ۶ نفره نارسیس طلایی نئوکلاسیک درجه عالی 520000 520000
چینی زرین ۱۲ نفره نارسیس طلایی نئوکلاسیک درجه عالی 1900000 1900000
چینی زرین ۱۲ نفره نارسیس طلایی نئوکلاسیک درجه یک 1710000 1710000
چینی زرین ۶ نفره اسپاتی آبی ایتالیا اف درجه عالی 374000 351600
سرویس چینی زرین ۶ نفره اسپاتی قرمز ایتالیا اف درجه یک 337000 316780
سرویس چینی زرین ۶ نفره مون بلان آبی درجه عالی 385000 361900
سرویس چینی زرین ۶ نفره مون بلان صورتی درجه عالی 385000 361900
سرویس چینی زرین ۶ نفره سمن ایتالیا اف درجه عالی 546000 513240
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره سمن ایتالیا اف درجه عالی 1750000 1645000
چینی زرین ۶ نفره روژ وینچی الیسه درجه عالی 583000 548000
سرویس غذاخوری چینی زرین طرح آلگرو ۶ نفره درجه یک 492000 470000
سرویس غذاخوری چینی زرین ۶ نفره لورن پلاتینی کواترو درجه عالی 561000 527340
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره داتیس سرمه ای نئوکلاسیک درجه یک 1610000 1513400
سرویس بن چاینا ۱۶۰ پارچه راشن باخ آلمان کد ۱۲۱ 8500000 6500000
سرویس بن چاینا ۱۶۰ پارچه راشن باخ آلمان کد ۱۲۴ 8500000 6500000
سرویس بن چاینا ۱۶۰ پارچه راشن باخ آلمان کد ۱۲۳ 8500000 6500000
سرویس بن چاینا ۱۶۰ پارچه راشن باخ آلمان کد ۱۲۷ 8500000 8500000
سرویس بن چاینا ۱۶۰ پارچه راشن باخ آلمان کد ۱۲۲ 8500000 6500000
چینی پردیس ۶ نفره ونوس مدل کیانا فیروزه ای i273 621000 600000
چینی پردیس ۱۲ نفره ونوس مدل کیانا فیروزه ای i273 1610000 1550000
سرویس چینی پردیس ۶ نفره ونوس مدل دلارام B276 621000 600000
سرویس چینی پردیس ۱۲ نفره ونوس مدل دلارام B276 1610000 1550000
سرویس غذاخوری چینی پردیس ۶ نفره ونوس مدل مرسده ۲۶۱ 621000 600000
سرویس غذاخوری چینی پردیس ۱۲ نفره ونوس مدل مرسده ۲۶۱ 1610000 1550000
چینی پردیس ۶ نفره الگانس مدل ندا B811 760000 720000
چینی پردیس ۱۲ نفره الگانس مدل ندا B811 2025000 1850000
چینی زرین ۶ نفره اسپاتی نارنجی ایتالیا اف درجه یک 337000 316800
چینی ۶ نفره زرین اسپاتی نارنجی ایتالیا اف درجه عالی 374000 351600
سرویس چینی زرین ۶ نفره اسپاتی زرد ایتالیا اف درجه یک 337000 316800
سرویس چینی زرین ۶ نفره اسپاتی زرد ایتالیا اف درجه عالی 374000 351600
چینی ۶ نفره پردیس پاریس مدل سوگند z193 590000 580000
چینی ۱۲ نفره پردیس پاریس مدل سوگند z193 1593000 1550000
چینی پردیس ۶ نفره پاریس مدل دنیا فیروزه ای i190 590000 580000
چینی پردیس ۱۲ نفره پاریس مدل دنیا فیروزه ای i190 1593000 1550000
سرویس چینی پردیس ۶ نفره پاریس مدل آلما F172 590000 580000
سرویس چینی پردیس ۱۲ نفره پاریس مدل آلما F172 1593000 1550000
سرویس چینی پردیس ۶ نفره پاریس مدل بهار کرم H189 590000 580000
سرویس چینی پردیس ۱۲ نفره پاریس مدل بهار کرم H189 1593000 1550000
سرویس چینی پردیس ۶ نفره پاریس مدل آلما صورتی F172 590000 580000
سرویس چینی پردیس ۱۲ نفره پاریس مدل آلما صورتی F172 1593000 1550000
سرویس چینی پردیس ۱۲ نفره پاریس مدل میشل ۱۸۰ 1593000 1550000
سرویس چینی پردیس ۶ نفره پاریس مدل میشل ۱۸۰ 590000 580000
سرویس چینی پردیس ۶ نفره پاریس مدل نگار ۱۹۲ 590000 580000
سرویس چینی پردیس ۱۲ نفره پاریس مدل نگار ۱۹۲ 1593000 1550000
سرویس غذاخوری ۶ نفره چینی پردیس پاریس مدل برلیان ۱۸۴ 590000 580000
سرویس غذاخوری ۱۲ نفره چینی پردیس پاریس مدل برلیان ۱۸۴ 1593000 1550000
سرویس غذاخوری چینی پردیس ۶ نفره پاریس مدل فرانک B201 590000 580000
سرویس غذاخوری چینی پردیس ۱۲ نفره پاریس مدل فرانک B201 1593000 1550000
چینی پردیس ۶ نفره پاریس مدل مهرآسا ۱۸۱ 590000 580000
چینی پردیس ۱۲ نفره پاریس مدل مهرآسا ۱۸۱ 1593000 1550000
سرویس ۶ نفره چینی پردیس پاریس مدل بهار B189 590000 580000
سرویس ۱۲ نفره چینی پردیس پاریس مدل بهار B189 1593000 1550000
چینی پردیس ۶ نفره پاریس مدل بهار فیروزه ای B189 590000 580000
چینی پردیس ۱۲ نفره پاریس مدل بهار فیروزه ای B189 1593000 1550000
چینی پردیس ۶ نفره ونوس مدل دلارام فیروزه ای i276 621000 590000
چینی پردیس ۱۲ نفره ونوس مدل دلارام فیروزه ای i276 1610000 1550000
چینی پردیس ۶ نفره ونوس مدل آناشید ۲۶۷ 621000 600000
چینی پردیس ۱۲ نفره ونوس مدل آناشید ۲۶۷ 1610000 1550000
سرویس غذاخوری چینی پردیس ۶ نفره ونوس مدل دیبا ۲۶۵ 621000 600000
سرویس غذاخوری چینی پردیس ۱۲ نفره ونوس مدل دیبا ۲۶۵ 1610000 1550000
سرویس چینی پردیس ۶ نفره ونوس مدل نیروانا ۲۸۴ 621000 600000
سرویس چینی پردیس ۱۲ نفره ونوس مدل نیروانا ۲۸۴ 1610000 1550000
سرویس غذاخوری چینی پردیس ۱۲ نفره ونوس مدل پونه ۲۷۵ 1610000 1550000
سرویس غذاخوری چینی پردیس ۶ نفره ونوس مدل پونه ۲۷۵ 621000 600000
سرویس غذاخوری چینی پردیس ۶ نفره ونوس مدل مرسده ۲۶۱ 621000 600000
سرویس غذاخوری چینی پردیس ۱۲ نفره ونوس مدل مرسده ۲۶۱ 1610000 1550000
سرویس چینی زرین ۶ نفره هدیه طلایی ایتالیا اف درجه عالی 546000 513300
آذین اوپال چهار گوش ۶ نفره کد ۹۰۷ 205000 205000
آذین اوپال چهار گوش ۶ نفره کد ۹۰۶ 205000 205000
آذین اوپال چهار گوش ۶ نفره کد ۹۰۵ 205000 205000
آذین اوپال چهار گوش ۶ نفره کد ۹۰۴ 205000 205000
آذین اوپال چهار گوش ۶ نفره کد ۹۰۳ 205000 205000
آذین اوپال چهار گوش ۶ نفره کد ۹۰۲ 205000 205000
آذین اوپال چهار گوش ۶ نفره کد ۹۰۱ 205000 205000
آذین اوپال چهار گوش ۶ نفره کد ۹۰۰ 205000 205000
چینی پردیس ۶ نفره الگانس مدل سلین ۸۰۳ 760000 720000
چینی پردیس ۱۲ نفره الگانس مدل سلین ۸۰۳ 2025000 1850000
چینی پردیس ۱۲ نفره الگانس مدل سویل ۸۰۵ 2025000 1850000
چینی پردیس ۶ نفره الگانس مدل سویل ۸۰۵ 760000 720000
چینی پردیس ۶ نفره الگانس مدل آنیل ۸۰۶ 760000 720000
چینی پردیس ۱۲ نفره الگانس مدل آنیل ۸۰۶ 2025000 1850000
چینی پردیس ۶ نفره الگانس مدل المیرا ۸۰۱ 760000 720000
چینی پردیس ۱۲ نفره الگانس مدل المیرا ۸۰۱ 2025000 1850000
چینی پردیس ۱۲ نفره الگانس مدل ویلیچ ۸۰۸ 2025000 1850000
چینی پردیس ۶ نفره الگانس مدل ویلیچ ۸۰۸ 760000 720000
کتری و قوری کروپ ست کرم ۸۱۳ هرمی 530000 480000
سرویس قابلمه گرانیت ویتنبرگ سبز 2800000 2800000
سرویس قابلمه گرانیت ویتنبرگ مشکی 2800000 2800000
چینی زرین ۶ نفره اسپاتی صورتی ایتالیا اف درجه یک 337000 316800
چینی زرین ۶ نفره اسپاتی صورتی ایتالیا اف درجه عالی 374000 351600
چینی زرین ۶ نفره اسپاتی بنفش ایتالیا اف درجه یک 337000 316780
چینی زرین ۶ نفره اسپاتی بنفش ایتالیا اف درجه عالی 374000 351600
سرویس قابلمه گرانیت وایکینگ مشکی زرشکی 820000 820000
سرویس قابلمه گرانیت وایکینگ مشکی طلایی 820000 820000
سرویس قابلمه گرانیت وایکینگ کرم 820000 820000
سرویس قابلمه گرانیت وایکینگ زرشکی 820000 820000
آذین اوپال گرد شش نفره مدل ۱۳۱ آرکوپال آذین اوپال گرد ۶ نفره مدل ۱۳۱ 160000 150600
چینی زرین ۶ نفره ولوت بنفش کواترو درجه عالی 418000 400000
چینی زرین ۱۲ نفره اُو آسیس صورتی نئوکلاسیک درجه عالی 1900000 1786100
چینی زرین ۶ نفره سمن وینچی الیسه درجه یک 525000 493600
چینی زرین ۶ نفره سمن وینچی الیسه درجه عالی 583000 548100
چینی زرین ۱۲ نفره سمن وینچی الیسه درجه یک 1450000 1363100
چینی زرین ۱۲ نفره سمن وینچی الیسه درجه عالی 1620000 1522900
سرویس غذاخوری ۶ نفره مربع آرکوفام طرح آتنا زرد 320000 320000
سرویس غذاخوری ۶ نفره مربع آرکوفام طرح قرمز 320000 320000
سرویس غذاخوری ۶ نفره مربع آرکوفام طرح فلاور آبی 320000 320000
سرویس غذاخوری ۶ نفره مربع آرکوفام طرح نازلی 340000 340000
سرویس غذاخوری ۶ نفره گرد آرکوفام طرح نکیسا 320000 320000
سرویس غذاخوری ۶ نفره گرد آرکوفام طرح یاسمین 430000 430000
سرویس غذاخوری ۶ نفره گرد آرکوفام طرح آسکی 320000 320000
سرویس غذاخوری ۶ نفره گرد آرکوفام طرح رونیز 430000 430000
سرویس غذاخوری ۶ نفره گرد آرکوفام طرح قرمز 320000 320000
سرویس غذاخوری گرد ۶ نفره آرکوفام طرح طوسی 320000 320000
سرویس غذاخوری ۶ نفره گرد آرکوفام طرح صورتی 430000 430000
سرویس غذاخوری ۶ نفره گرد آرکوفام طرح سبز 320000 320000
سرویس غذاخوری ۶ نفره گرد آرکوفام طرح آبی 320000 320000
سرویس غذاخوری ۶ نفره گرد آرکوفام طرح زرد 320000 320000
سرویس غذاخوری ۶ نفره آرکوفام طرح آکسفورد سبز 340000 340000
سرویس غذاخوری ۶ نفره آرکوفام طرح بامبو 320000 320000
سرویس غذاخوری ۶ نفره آرکوفام طرح شب و روز 340000 340000
سرویس غذاخوری ۶ نفره آرکوفام طرح ونیز 320000 320000
سرویس غذاخوری ۶ نفره آرکوفام طرح سفید 300000 300000
سرویس غذاخوری ۶ نفره آرکوفام طرح شایلی 320000 320000
سرویس غذاخوری ۶ نفره آرکوفام طرح رمانتیک 320000 320000
سرویس غذاخوری ۶ نفره آرکوفام طرح نیایش 320000 320000
سرویس غذاخوری ۶ نفره آرکوفام طرح کویین سبز 348000 348000
سرویس غذاخوری ۶ نفره آرکوفام طرح نارین 390000 390000
سرویس غذاخوری ۶ نفره آرکوفام طرح دایانا 297000 297000
سرویس غذاخوری ۶ نفره آرکوفام طرح آتنا سبز 328000 328000
آذین اوپال بیضی ۶ نفره مدل شب و روز 180000 169300
چینی زرین ۶ نفره سفید وینچی الیسه درجه عالی 580000 545000
چینی زرین ۱۲ نفره سفید وینچی الیسه درجه عالی 1350000 1269000
سرویس چینی ۶ نفره بنتاتی مدل BN1865 1600000 1600000
آذین اوپال مربع ۶ نفره مدل شب و روز 160000 150500
آذین اوپال گرد ۶ نفره مدل ۱۳۳ 160000 150500
آذین اوپال مربع ۶ نفره مدل ۵۰۶ 160000 150500
آذین اوپال مربع ۶ نفره مدل ۵۰۳ 160000 150500
آذین اوپال مربع ۶ نفره مدل ۵۰۲ 160000 150500
آذین اوپال مربع ۶ نفره مدل ۴۲۰ 160000 150500
آذین اوپال بیضی ۶ نفره مدل ۸۱۵ 180000 169300
آرکوپال آذین اوپال مربع ۶ نفره مدل ۶۰۱ 160000 150500
آرکوپال آذین اوپال مربع ۶ نفره مدل ۵۰۵ 160000 150500
آرکوپال آذین اوپال گرد ۶ نفره مدل ۱۲۱ 160000 150500
سوفله مستطیل آنتیک اورجینال 250000 250000
کاسه سالاد دیاموند 550000 550000
سوفله گرد بزرگ دیاموند 545000 545000
سوفله مستطیل دوقلو دیاموند 650000 650000
سوفله مستطیل متوسط دیاموند 515000 515000
سوفله مستطیل بزرگ دیاموند 545000 545000
چینی زرین ۶ نفره اُو آسیس صورتی نئوکلاسیک درجه عالی 520000 488900
چینی زرین ۱۲ نفره اُو آسیس صورتی نئوکلاسیک درجه یک 1710000 1607500
سرویس چینی بن چاینا سسوری ۶ نفره کد ۱۹۰۰۹ 1580000 1580000
سرویس چینی بن چاینا سسوری ۶ نفره کد ۱۹۰۱۰ 1580000 1580000
سرویس چینی بن چاینا سسوری ۶ نفره کد ۱۹۰۰۳ 1580000 1580000
سرویس چینی بن چاینا سسوری ۶ نفره کد ۱۹۰۱۳ 1580000 1580000
سرویس چینی بن چاینا سسوری ۶ نفره کد DW-01 1580000 1580000
سرویس چینی بن چاینا سسوری ۶ نفره کد ۱۹۰۱۲ 1580000 1580000
سرویس چینی بن چاینا سسوری ۶ نفره کد ۱۹۰۰۴ 1580000 1580000
سرویس چینی بن چاینا سسوری ۶ نفره کد ۱۹۰۰۸ 1580000 1580000
سرویس چینی بن چاینا سسوری ۶ نفره کد ۱۹۰۰۱ 1580000 1580000
سرویس چینی بن چاینا سسوری ۶ نفره کد ۱۹۰۱۱ 1590000 1550000
سرویس چینی بن چاینا سسوری ۶ نفره کد ۱۹۰۰۶ 1580000 1580000
چینی زرین ۱۲ نفره آرتمیس صورتی نئوکلاسیک درجه یک 1710000 1607500
چینی زرین ۶ نفره اسپاتی قرمز ایتالیا اف درجه عالی 374000 351600
چینی زرین ۶ نفره اسپاتی آبی ایتالیا اف درجه یک 337000 316800
چینی زرین ۶ نفره فرانسیس صورتی نئوکلاسیک درجه عالی 520000 488800
چینی زرین ۱۲ نفره فرانسیس صورتی نئوکلاسیک درجه یک 1710000 1607400
چینی زرین ۶ نفره آرتمیس صورتی نئوکلاسیک درجه عالی 520000 488900
چینی زرین ۱۲ نفره آرتمیس صورتی نئوکلاسیک درجه عالی 1900000 1786100
چینی زرین ۱۲ نفره ولوت بنفش کواترو درجه یک 1310000 1231500
چینی زرین ۶ نفره لورن طلایی کواترو درجه عالی 561000 527400
چینی زرین ۱۲ نفره لورن طلایی کواترو درجه یک 1390000 1306700
چینی زرین ۱۲ نفره لورن طلایی کواترو درجه عالی 1540000 1447700
چینی زرین ۶ نفره توکیو ایتالیا اف درجه یک 409000 384500
چینی زرین ۶ نفره توکیو ایتالیا اف درجه عالی 455000 427800
چینی زرین ۶ نفره رِدبِری ایتالیا اف درجه یک 409000 384500
چینی زرین ۶ نفره رِدبِری ایتالیا اف درجه عالی 455000 427800
چینی زرین ۶ نفره زرین وینچی الیسه درجه یک 525000 493600
چینی زرین ۶ نفره زرین وینچی الیسه درجه عالی 583000 548100
چینی زرین ۱۲ نفره زرین وینچی الیسه درجه یک 1450000 1363100
چینی زرین ۱۲ نفره زرین وینچی الیسه درجه عالی 1620000 1522900
چینی زرین ۶ نفره حریر وینچی الیسه درجه یک 525000 493500
چینی زرین ۶ نفره حریر وینچی الیسه درجه عالی 583000 548100
چینی زرین ۱۲ نفره حریر وینچی الیسه درجه یک 1450000 1363000
چینی زرین ۱۲ نفره حریر وینچی الیسه درجه عالی 1620000 1522900
چینی زرین ۱۲ نفره لورن پلاتینی کواترو درجه یک 1390000 1306700
چینی زرین ۱۲ نفره لورن پلاتینی کواترو درجه عالی 1540000 1447700
چینی زرین ۶ نفره ایزابل پلاتینی ایتالیا اف درجه یک 492000 462500
چینی زرین ۱۲ نفره ایزابل پلاتینی ایتالیا اف درجه یک 1580000 1485200
چینی زرین ۱۲ نفره ایزابل پلاتینی ایتالیا اف درجه عالی 1750000 1645000
پلو خوری آرکوپال بیضی 110000 110000
میوه خوری آرکوپال بیضی 100000 100000
خورشت خوری آرکوپال بیضی 100000 100000
کاسه کوچک آرکوپال بیضی 80000 80000
کاسه بزرگ آرکوپال بیضی 80000 80000
دیس آرکوپال بیضی 80000 80000
میوه خوری آرکوپال مربع 110000 110000
دیس آرکوپال مربع 40000 40000
چینی زرین ۶ نفره گل پامچال ایتالیا اف درجه عالی چینی زرین ۱۲ نفره گل پامچال ایتالیا اف درجه عالی 546000 513300
چینی زرین ۱۲ نفره گل پامچال ایتالیا اف درجه عالی چینی زرین ۱۲ نفره گل پامچال ایتالیا اف درجه عالی 1750000 1645100
چینی زرین ۶ نفره سیلوین ایتالیا اف درجه یک چینی زرین 6 نفره سیلوین ایتالیا اف درجه عالی 409000 384500
چینی زرین ۱۲ نفره سیلوین ایتالیا اف درجه یک چینی زرین ۱۲ نفره سیلوین ایتالیا اف درجه یک 1400000 1316000
چینی زرین ۶ نفره داتیس سرمه ای نئوکلاسیک درجه عالی چینی زرین 6 نفره داتیس سرمه ای نئوکلاسیک درجه یک 495000 465300
چینی زرین ۶ نفره مریدین صورتی شهرزاد درجه یک چینی زرین 6 نفره مریدین صورتی شهرزاد درجه عالی 609000 572500
چینی زرین ۱۲ نفره مریدین صورتی شهرزاد درجه عالی چینی زرین 12 نفره مریدین صورتی شهرزاد درجه یک 1930000 1814300
چینی زرین ۶ نفره سیلور ری رادیانس درجه یک چینی زرین 6 نفره سیلور ری رادیانس درجه عالی 401000 377000
چینی زرین ۶ نفره سیلور ری رادیانس درجه عالی چینی زرین 6 نفره سیلور ری رادیانس درجه عالی 446000 419300
چینی زرین ۱۲ نفره سیلور ری رادیانس درجه یک چینی زرین 12 نفره سیلور ری رادیانس درجه عالی 1490000 1400700
چینی زرین ۱۲ نفره سیلور ری رادیانس درجه عالی چینی زرین 12 نفره سیلور ری رادیانس درجه عالی 1650000 1551100
چینی زرین ۱۲ نفره مریدین رزگلد کواترو درجه یک چینی زرین 12 نفره مریدین رزگلد کواترو درجه عالی 1240000 1165700
چینی زرین ۱۲ نفره مریدین رزگلد کواترو درجه عالی چینی زرین 12 نفره مریدین رزگلد کواترو درجه عالی 1380000 1297300
چینی زرین ۶ نفره سویل زرد ایتالیا اف درجه عالی چینی زرین 6 نفره سویل زرد ایتالیا اف درجه عالی 374000 351560
چینی زرین ۶ نفره کُردوبا ایتالیا اف درجه عالی چینی زرین 6 نفره کُردوبا ایتالیا اف درجه عالی 546000 513240
چینی زرین ۱۲ نفره کُردوبا ایتالیا اف درجه یک چینی زرین 12 نفره کُردوبا ایتالیا اف درجه یک 1580000 1485200
چینی زرین ۶ نفره سیلوین ایتالیا اف درجه عالی چینی زرین 6 نفره سیلوین ایتالیا اف درجه عالی 455000 427800
چینی زرین ۱۲ نفره سیلوین ایتالیا اف درجه عالی چینی زرین ۱۲ نفره سیلوین ایتالیا اف درجه یک 1550000 1457100
چینی زرین ۶ نفره داتیس سرمه ای نئوکلاسیک درجه یک چینی زرین 6 نفره داتیس سرمه ای نئوکلاسیک درجه یک 445000 418000
چینی زرین ۶ نفره مریدین آبی شهرزاد درجه یک 609000 609000
چینی زرین ۶ نفره مریدین آبی شهرزاد درجه عالی چینی زرین 6 نفره مریدین آبی شهرزاد درجه عالی 677000 636400
چینی زرین ۶ نفره مریدین صورتی شهرزاد درجه عالی چینی زرین 6 نفره مریدین صورتی شهرزاد درجه عالی 677000 636400
چینی زرین ۱۲ نفره مریدین صورتی شهرزاد درجه یک چینی زرین 12 نفره مریدین صورتی شهرزاد درجه یک 1740000 1635700
چینی زرین ۶ نفره آلبا پلاتینی وینچی الیسه درجه یک چینی زرین 6 نفره آلبا پلاتینی وینچی الیسه 525000 525000
چینی زرین ۶ نفره آلبا پلاتینی وینچی الیسه درجه عالی چینی زرین 6 نفره آلبا پلاتینی وینچی الیسه 583000 548100
چینی زرین ۶ نفره گل پامچال کواترو درجه عالی چینی زرین 6 نفره گل پامچال کواترو درجه عالی 650000 611100
چینی زرین ۱۲ نفره گل پامچال کواترو درجه عالی چینی زرین 12 نفره گل پامچال کواترو درجه عالی 1950000 1833100
چینی زرین ۶ نفره ساحل کواترو درجه عالی چینی زرین 6 نفره ساحل کواترو درجه عالی 350000 329100
چینی زرین ۱۲ نفره ساحل کواترو درجه یک چینی زرین 12 نفره ساحل کواترو درجه عالیچینی زرین 12 نفره ساحل کواترو درجه عالی 1240000 1240000
چینی زرین ۱۲ نفره ساحل کواترو درجه عالی چینی زرین 12 نفره ساحل کواترو درجه عالی 1380000 1297300
چینی زرین ۶ نفره میبد سرمه ای ایتالیا اف درجه یک چینی زرین 6 نفره میبد سرمه ای ایتالیا اف درجه عالی