نویسنده: فروشگاه سلنزی

فروشگاه اینترنتی سلنزی انسانیت بهترین معامله بین ما و مشتریان می باشد. در سلنزی، رضایت مشتری یک عامل است که کمک می کند تا از رقابت در فروش دست نگه داریم و به رضایت مشتریان وفادار سلنزی تمرکز کنیم. سلنزی هرگز اهمیت رضایت مشتری را نادیده نمی گیرد. ده ها مورد از عواملی که باعث موفقیت (یا شکست) یک کسب و کار می شوند وجود دارد، اما رضایت مشتری یکی از مهمترین آنهاست. مهم این است که سلنزی این عامل را ردیابی میکند و در بهبود آن تلاش می کند تا مشتریان حس واقعی رضایت را در سلنزی تجربه کنند، و سرانجام آنها را به سفیران نام تجاری خود تبدیل کند. تبلیغات و رقابت در سلنزی، با ارزیابی رضایت مشتری جایگزین و عادت روزانه مدیران و کارشناسان این مجموعه شده است
دسته بندی نشده نکات مهم در خرید ظروف غذاخوری چینی

نکات مهم در خرید ظروف غذاخوری چینی

دسته بندی نشده تفاوت چینی زرین درجه یک و درجه عالی

تفاوت چینی زرین درجه یک و درجه عالی

دسته بندی نشده نشان ها و نمادها در سلنزی

نشان ها و نمادها در سلنزی

دسته بندی نشده تفاوت قابلمه گرانیت و سرامیک

تفاوت قابلمه گرانیت و سرامیک

دسته بندی نشده نحوه کسب امتیاز در سلنزی

نحوه کسب امتیاز در سلنزی